„Baltijas krasts” - starptautisks tūrisma ceļš Baltijas jūras piekrastē Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kultūrvēstures un dabas iepazīšanai un aktīvajam tūrismam.

Projekts „Viens atvaļinājums - divas valstis” – Latvijas un Igaunijas kopīgais ceļš tūrisma attīstībā

Liepāja

www.liepaja.lv

Klaipēda

www.klaipeda.lt

Talsu novads

www.talsi.lv